Kirker & Sognegårde

Et af firmaets specialer er maling af kirker, præstegårde og sognegårde

Disse bygninger er ofte gamle, og en del af dem er fredet, hvilket vil sige, at man gerne må vedligeholde dem, men ikke ændre på noget grundlæggende. Disse bygninger skal behandles med respekt.

I dag findes også en del nyere kirker og sognegårde. Desuden bliver der i Danmark bygget en del nye præsteboliger. Vi har ligeledes stor erfaring på dette område.

I Danmark findes der ca. 375.000 bevaringsværdige bygninger, som omfatter en bred vifte af bygninger fra murermesterhuset fra 1920-erne, bungalowen fra 1930-erne, statslånshuset fra 1950-erne eller parcelhuset fra 1960-erne til etagehuse, skoler, rådhuse og sommerhuse.

Bevaringsværdige bygninger kan være udpeget i kommuneplanen.